Η Γ.Ε.Μ.Ε.Κ, ανταποκρινόμενη διαρκώς στις αυξημένες ανάγκες των πελατών της και της αγοράς, έχει αναπτύξει την υποδομή αξιοποιώντας στο έπακρο τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, την εκτενή τεχνογνωσία και την σημαντική εμπειρία της σε κάθε βήμα της διαδικασίας μελέτης, εκτίμησης, συντονισμού, κατασκευής και παράδοσης.

Η εταιρεία Γ.Ε.Μ.Ε.Κ. έχει την άδεια να εργαστεί σε ένα μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών κατηγοριών όπως:

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ
  • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΓΕΝΙΚΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ή ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Με γνώμονα τις διαχρονικές μας αξίες και την προοπτική, εκτελούμε την υψηλότερη ποιότητα κύκλο εργασιών στις απαιτήσεις και ανάγκες των έργων που αναλαμβάνουμε σε εύθετο χρόνο για τους πελάτες μας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τομείς της τεχνογνωσίας μας, μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των έργων μας.