• Τίτλος έργου: «Συντήρηση και επισκευή κλειστού γυμναστηρίου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 225.000,00 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2005

 • Τίτλος έργου: «Αποδυτήρια γηπέδου Κυριακίου»
 • Φορέας: Κοινότητα Κυριακίου
 • Προϋπολογισμός: 95.329,05 €
 • Κατηγορία: ΥΔΡΕΥΣΗ
 • Έτος κατασκευής: 2007

 • Τίτλος έργου: «Κατασκευή γήπεδο 5x5 στο Δ.Δ. Στειρίου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 8.403,36 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2008

Εκτελεστέα έργα «ΓΗΠΕΔΑ»

 • «Αθλητικές εγκαταστάσεις Κυριακίου / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ / 9.200.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 2000
 • «Συντήρηση και επισκευή κλειστού Γυμναστηρίου Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 296.515,00 € / Έτος κατασκευής 2002 – 2003 - 2004
 • «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Στειρίου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 85.204,00 € / Έτος κατασκευής 2007 - 2008
 • «Αθλητικές εγκαταστάσεις Κυριακίου / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ / 288.209,00 € / Έτος κατασκευής 2008