• Τίτλος έργου: «Αποχέτευση Στειρίου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 118.820,12 €
 • Κατηγορία: ΥΔΡΕΥΣΗ
 • Έτος κατασκευής: 2002

 • Τίτλος έργου: «Βελτίωση και συντήρηση αποχετευτικών δικτύων»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 126.050,43 €
 • Κατηγορία: ΥΔΡΕΥΣΗ
 • Έτος κατασκευής: 2007

 • Τίτλος έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Δαυλείας (έδρα)»
 • Φορέας: Δήμος Δαυλείας
 • Προϋπολογισμός: 366.500,00 €
 • Κατηγορία: ΥΔΡΕΥΣΗ
 • Έτος κατασκευής: 2006

 • Τίτλος έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Στειρίου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 90.838,65 €
 • Κατηγορία: ΥΔΡΕΥΣΗ
 • Έτος κατασκευής: 2007

Εκτελεστέα έργα «ΥΔΡΕΥΣΗ»

 • «Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ / 14.260.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1993 - 1995
 • «Αντιπλημμυρική προστασία Γκρεμίνα Κυριακίου» / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5ης Ε.Π. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 6.300.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1996
 • «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / 25.300.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1998
 • «Ύδρευση Δήμου Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 208.820.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 2000 – 2001 - 2003
 • «Αντιπλημμυρική προστασία δημοτικού νεκροταφείου Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 32.000,00 € / Έτος κατασκευής 2002
 • «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Δαύλειας» / ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ / 311.572,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Αντικατάσταση παροχών δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Δαύλειας» / ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ / 56.907,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Διστόμου» / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 72.271,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Στειρίου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 103.048,00 € / Έτος κατασκευής 2006

Εκτελεστέα έργα «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ»

 • «Αποχέτευση Ξυλοκάστρου (Έργα προσαγωγής και απαγωγής λυμάτων)» / ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ / 143.226.443 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1995
 • «Αποχέτευση Κυριακίου» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ / 36.500.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1993 - 1995
 • «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη Βάση Καυσίμων Αντίκυρας» / ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ / 4.000.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1996
 • «Αποχετευτικό Στειρίου» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΙΡΙΟΥ / 81.775.214 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1994 – 1995 – 1996 – 1998 - 2002
 • «Επέκταση αποχέτευσης» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ / 137.101.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 2000
 • «Βελτίωση και συντήρηση αποχετευτικού δικτύου Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 150.000,00 € / Έτος κατασκευής 2007