• Τίτλος έργου: «Μελέτη – κατασκευή έργου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Λεβαδέων»
 • Φορέας: Δήμος Λεβαδέων
 • Προϋπολογισμός: 792.369,77 €
 • Κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • Έτος κατασκευής: 1996

 • Τίτλος έργου: «Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Λεβαδέων (συμπληρωματικά έργα Α' Φάσης Χ.Υ.Τ.Α.)»
 • Φορέας: Δήμος Λεβαδέων
 • Προϋπολογισμός: 440.205,43 €
 • Κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • Έτος κατασκευής: 1997-1998

 • Τίτλος έργου: «Επέκταση ενεργού Χ.Υ.Τ.Α.»
 • Φορέας: Δήμος Λεβαδέων
 • Προϋπολογισμός: 74.190,96 €
 • Κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • Έτος κατασκευής: 2001-2002

 • Τίτλος έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Πέτρου Πήδημα» του Δήμου Διστόμου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 133.255,11 €
 • Κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • Έτος κατασκευής: 2008

Εκτελεστέα έργα «ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ»

 • «Μελέτη – κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων» / ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ / 546.870.172 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1996 – 1997 - 2001
 • «Διαχείριση απορριμμάτων» / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5ης Ε.Π. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 37.750.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1998 - 1999
 • «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Πέτρου Πήδημα» του Δήμου Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 131.851,00 € / Έτος κατασκευής 2008