• Τίτλος έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου – διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Διστόμου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 93.910,49 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 1999 • Τίτλος έργου: «Επισκευή ξενώνα Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 73.367,57 € + 49.740,92 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2002

 • Τίτλος έργου: «Αντικατάσταση στέγης στον καθολικό της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά»
 • Φορέας: Δ.Τ.Υ. Λιβαδειάς Νομού Βοιωτίας
 • Προϋπολογισμός: 29.661,02 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2004

 • Τίτλος έργου: «Αναπαλέωση λιθοδομών ξενώνα Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 10.246,50 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2005

Εκτελεστέα έργα «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ»

 • «Ανάπλαση λόφου Μαυσωλείου και ανάδειξη ιστορικών μνημείων» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 64.878.433 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1992 - 1995
 • «Αποκατάσταση κτιρίου – Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς περιοχής Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 46.000.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1999 – 2002 - 2003
 • «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ιστορικών Μνημείων και χώρων περιοχής Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 67.797,00 € / Έτος κατασκευής 2005
 • «Αποκατάσταση ζημιών – επισκευή Μουσείου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 44.189,00 € / Έτος κατασκευής 2005