Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
Η εταιρία μας αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον οργανωμένες με μεγάλη εμπειρία τεχνικές εταιρίες με κύρια έδρα το Δίστομο Βοιωτίας.
Είμαστε εξοπλισμένη με διάφορα μηχανήματα και αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα...
Η ΓΕΜΕΚ έχει κατασκευάσει αρκετά έργα μικρά και μεγάλα,δημόσια και ιδιωτικά...
Η εταιρία επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της...