Η ΓΕΜΕΚ Ο.Ε. - ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1978, με κύρια έδρα το Δίστομο Βοιωτίας και με παραρτήματα στην Αθήνα και στη Λιβαδειά Βοιωτίας, με σκοπό την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων, την εκπόνηση μελετών και γενικά την κατασκευή κάθε φύσεως εργολαβίας έργων οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών, βιομηχανικών και ενεργειακών.

Η εταιρεία στην κυρίως έδρα διαθέτει εγκαταστάσεις με πλήρως διαμορφωμένους και περιφραγμένους χώρους περίπου 3.000 m2 με γραφεία, συνεργείο για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αποθήκες και στεγασμένους χώρους 400 m2.

Υπάρχουν γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στο Δίστομο και στη Λιβαδειά Βοιωτίας τα οποία είναι ιδιόκτητα και πλήρως εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μία μοντέρνα και σωστή τεχνική εταιρεία και με την ανάλογη μηχανοργάνωση με σύγχρονα προγράμματα πληροφορικής για την κάλυψη όλων των αναγκών της εταιρείας ( Μελέτες, Προσφορές, Λογιστήριο, Αρχείο κ.λ.π. ).

Η εταιρεία διατηρεί μόνιμο διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ημερομίσθιο τακτικό εργατοτεχνικό προσωπικό που αυξάνεται περιστασιακά ανάλογα με τις ανάγκες των έργων (μικρά – μεγάλα).

Είναι εξοπλισμένη με διάφορα μηχανήματα και αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, απαραίτητα για την κατασκευή όλων των έργων ( οικοδομικών – ηλεκτρομηχανολογικών - οδοποιίας - υδραυλικών – βιομηχανικών - ενεργειακών). Έχει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για κτιριακές κατασκευές και παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς των νέων τεχνολογιών και συστημάτων δόμησης και ανανεώνεται συνεχώς.

Η ΓΕΜΕΚ έχει κατασκευάσει αρκετά έργα μικρά και μεγάλα, ιδιωτικά και δημόσια ( ΥΠΕΧΩΔΕ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Ο.Τ.Ε. κ.λ.π. ), από το 1978 μέχρι σήμερα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας χωρίς καμία παρατήρηση από τις υπηρεσίες και με άριστη συνεργασία και χάρη στην ταχύτητα και ποιότητα στην εκτέλεση των έργων έχει καταφέρει να κερδίσει μία ανταγωνιστική θέση στον Ελλαδικό χώρο και κυρίως στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας όπου ασκεί τα τελευταία χρόνια έντονη δραστηριότητά.