• Τίτλος έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Προσηλίου»
 • Φορέας: Δήμος Χαιρώνειας
 • Προϋπολογισμός: 24.049,58 €
 • Κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • Έτος κατασκευής: 2007

 • Τίτλος έργου: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Διστόμου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 161.408,66 €
 • Κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
 • Έτος κατασκευής: 2002

 • Τίτλος έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Βασιλικά»
 • Φορέας: Δήμος Χαιρώνειας
 • Προϋπολογισμός: 20.875,63 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2007

 • Τίτλος έργου: «Κατασκευή πάρκου Αντίκυρας»
 • Φορέας: Κοινότητα Αντίκυρας
 • Προϋπολογισμός: 133.235,60 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 1997

 • Τίτλος έργου: «Διαμόρφωση κόμβων εισόδου στο Δήμο Διστόμου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 9.217,83 € + 166.641,18 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2007-2008

Εκτελεστέα έργα «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ»

 • «Ολοκλήρωση εργασιών αίθουσας και στέγης Γυμνασίου Αράχωβας» / ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ / 4.500.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1993
 • «Παιδική χαρά στον Άγιο Χαράλαμπο» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 4.850.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1993 - 1994
 • «Διαμόρφωση εισόδου Λυκείου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 2.966.102 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1994
 • «Διαμόρφωση χώρων κεντρικής πλατείας» / ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ / 17.200.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1994 - 1995
 • «Διαμόρφωση πλατείας Στειρίου» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΙΡΙΟΥ / 18.500.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1996
 • «Διαμόρφωση χώρων αναψυχής και τουρισμού στην Έρκυνα» / ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ / 80.000.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1996
 • «Κατασκευή Πάρκου» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ / 96.606.698 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1999
 • «Επισκευή εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Αγίου Νικολάου Παραλίας Διστόμου» / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 23.650.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1998
 • «Διαμόρφωση κόμβων εισόδου Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 26.271.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1998 – 2001 - 2002
 • «Ανάπλαση χώρων - πλατειών» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ / 67.700.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 2002
 • «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης (Διστόμου)» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 161.408,66 € / Έτος κατασκευής 2003
 • «Αναβάθμιση γειτονιάς Παναγιάς Δ.Δ. Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 49.500,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας οικισμού Δαύλειας και των γύρω δρόμων» / ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ / 233.616,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Γενικές αναπλάσεις Δήμου Δαύλειας (Άγιος Μηνάς)» / ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ / 75.399,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Διαμόρφωση κόμβων εισόδου Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 178.859,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Προσηλίου» / ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ / 28.619,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Βασιλικών» / ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ / 24.842,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Αναπλάσεις Δήμου Αράχωβας» / ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ / 931.000,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων Γυμνασίου και Δημοτικών σχολείων Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 224.000,00 € / Έτος κατασκευής 2007