Εκτελεστέα έργα «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ»

  • «Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο» / Σφοντούρης Ιωάννης / Έτος κατασκευής 1999
  • «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο» / Κοτρόγιαννο Δημήτριος / Έτος κατασκευής 2000
  • «Προσθήκη Α’ ορόφου» / Παντίσκας Παναγιώτης / Έτος κατασκευής 2003
  • «Νέα ισόγειος οικοδομή με υπόγειο» / Παπαθεοδώρου – Ευθυμιάτου Βασιλική / Έτος κατασκευής 2005
  • «Νέα διώροφος οικοδομή με υπόγειο» / Σταύρου Γεώργιος / Έτος κατασκευής 2005 - 2006
  • «Νέα μονώροφη κατοικία με υπόγειο στη Χαιρώνεια Βοιωτίας» / Παπαγγελής Λουκάς / Έτος κατασκευής 2006
  • «Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής στο Δίστομο» / Βασιλείου Αναστάσιος / Έτος κατασκευής 2009