Εκτελεστέα έργα «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»

  • «Αποκατάσταση λιθοδομών και πλακόστρωτου Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΙΡΙΟΥ / 3.400.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1993 - 1994
  • «Επισκευή ξενώνα Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 123.108,49 € / Έτος κατασκευής 2002 - 2004
  • «Αντικατάσταση στέγης στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά» / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 35.000,00 € / Έτος κατασκευής 2004
  • «Συντήρηση Ιεράς Μονής Παναγίας Δ.Δ. Χαιρώνειας» / ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ / 99.706,00 € / Έτος κατασκευής 2004