• Τίτλος έργου: «Δημιουργία βιβλιοθήκης στο Δ.Δ. Αγ. Βλάσσιου – Δικτύωση βιβλιοθηκών Δήμου Χαιρώνειας»
 • Φορέας: Δήμος Χαιρώνειας
 • Προϋπολογισμός: 46.881,35 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2006 • Τίτλος έργου: «Κατασκευή κεραμοσκεπής στο κέντρο υγείας Διστόμου»
 • Φορέας: Δ.Τ.Υ. Νομού Βοιωτίας
 • Προϋπολογισμός: 91.960,00 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2007

 • Τίτλος έργου: «Ανέγερση και αποπεράτωση Μπάρλειου νηπιαγωγείου Διστόμου»
 • Φορέας: Δήμος Διστόμου
 • Προϋπολογισμός: 169.684,52 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 1990

 • Τίτλος έργου: «Διαμόρφωση χώρου για παιδικό σταθμό στο Δίστομο Βοιωτίας»
 • Φορέας: Δ.Τ.Υ. Λιβαδειάς Νομού Βοιωτίας
 • Προϋπολογισμός: 59.668,38 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 1996

 • Τίτλος έργου: «Ανέγερση νέου κτιρίου Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στο Αιγάλεω και κατεδάφιση υπάρχοντος κτίσματος»
 • Φορέας: ΑΤΕ
 • Προϋπολογισμός: 786.089,51 €
 • Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
 • Έτος κατασκευής: 2002

Εκτελεστέα έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»

 • «Ανέγερση και αποπεράτωση Μπαρλείου Νηπιαγωγείου Διστόμου» / ΙΔΡΥΜΑ ΒΩΞΙΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝΟΣ / 57.820.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1994
 • «Επισκευή αποχωρητηρίων Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά» / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 5.900.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1993
 • «Επισκευή στέγης και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΙΡΙΟΥ / 3.100.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1994
 • «Επισκευή Γυμνασίου - Λυκείου» / ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ / 3.500.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1996
 • «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου – κατασκευή τουαλετών» / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΙΡΙΟΥ / 11.731.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 1996 - 1998
 • «Ανέγερση νέου κτιρίου Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στο Αιγάλεω και κατεδάφιση υπάρχοντος κτίσματος» / ΑΤΕ / 786.089,51 € / Έτος κατασκευής 2002
 • «Εκσυγχρονισμός τουριστικού περιπτέρου ΕΟΤ» / ΕΟΤ / 90.000.000 Δρχ. / Έτος κατασκευής 2002
 • «Κ.Ε.Π. Διστόμου» / ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ / 22.242,00 € / Έτος κατασκευής 2002
 • «Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικοί Δημοτικού σχολείου – Διαχωρισμός αιθουσών» / ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ / 24.204,00 € / Έτος κατασκευής 2004
 • «Δημιουργία βιβλιοθήκης στο Δ.Δ. Αγίου Βλασίου- δικτύωση βιβλιοθηκών» / ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ / 39.400,00 € / Έτος κατασκευής 2006
 • «Κατασκευή κεραμοσκεπής στο Κέντρο Υγείας Διστόμου» / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 75.459,00 € / Έτος κατασκευής 2006